Tin tức

ĐIỀU KIỆN HUỶ DỊCH VỤ KHÁCH SẠN BIỂN NHỚ ĐỒ SƠN

2016-05-11 10:33:41 | Lượt xem: 1681 | Tin tức

A-  Dịch vụ phòng nghỉ

Trong trường hợp khách muốn huỷ yêu cầu đặt phòng thì phải thông báo cho khách sạn bằng văn bản.

Đối với các đoàn  từ 20 phòng nghỉ trở lên:

 +  Báo hủy đặt phòng  trước 15 ngày trước ngày sử dụng dịch vụ: Miễn phí

 +  Báo hủy đặt phòng dưới 15 ngày đến 07 ngày trước ngày sử dụng dịch vụ: khách phải thanh toán cho khách sạn: 50% tổng giá trị tiền phòng đã đặt cho 01 đêm 

 +  Báo hủy đặt phòng 07 ngày trước ngày sử dụng dịch vụ: khách phải thanh toán cho khách sạn: 100 % tổng giá trị tiền phòng  đã đặt cho 01 đêm.

Đối với các đoàn dưới 20 phòng nghỉ:

+   Báo hủy đặt phòng 07 ngày trước ngày sử dụng dịch vụ: Miễn phí

 +  Báo hủy đặt phòng dưới 07 ngày đến 03 trước ngày sử dụng dịch vụ: khách phải thanh toán cho khách sạn: 50% tổng giá trị tiền phòng đã đặt cho 01 đêm .

+  Hủy đặt phòng 03 ngày trước ngày sử dụng dịch vụ: khách phải thanh toán cho khách sạn: 100% tổng giá trị tiền phòng của cả đoàn cho 01 đêm.

Việc thanh toán các chi phí huỷ đoàn (Cancellation & No Show), sẽ được thực hiện bằng hoá đơn có kèm Fax đặt phòng của khách.ĐẦU TRANG